Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu www.pigulkapo.com jest:

Laboratoire HRA Pharma (zwane dalej „HRA Pharma”), numer identyfikacyjny 420 792 582 RCS Nanterre z siedzibą 200 avenue de Paris, F-92 320 Châtillon, Francja.

2. Informacje zbierane o Tobie, kiedy wchodzisz na tę stronę:

Dane osobowe, które są udostępniane bezpośrednio przez Ciebie, gdy kontaktujesz się z nami: zarówno Twoje imię, jak i adres e-mail.

Informacje o Tobie zbierane podczas korzystania z Witryny bez aktywnego dostarczania przez Ciebie, dzięki kilku technologiom, w szczególności adresom protokołu internetowego (IP), plikom cookie, tagom internetowym, danym przeglądania.

Główne kategorie gromadzonych danych to:
A. Domena i serwer (host), z którego uzyskujesz dostęp do tej witryny w Internecie;
B. Adres strony internetowej, z której uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej
C. Data, godzina, długość odwiedzin tej witryny i najczęściej odwiedzanych stron;
D. Twój adres protokołu internetowego (IP);
E. System operacyjny Twojego komputera i szczegóły Twojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies przez HRA Pharma można znaleźć w naszej Polityce plików cookies dostępnej w stopce serwisu. W niniejszej Polityce plików cookie znajdziesz informacje, jak wyłączyć wszystkie pliki cookie, jeśli nie zgadzasz się na ich użycie.

Ochrona danych przekazywanych na czacie

HRA Pharma UK & Ireland Ltd w pełni szanuje poufność Twoich danych zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) i pragnie zapewnić przejrzystość w zakresie wykorzystywania Twoich danych osobowych podczas rozmowy.

Aby nawiązać z Tobą kontakt na czacie, używamy Twojego identyfikatora w zakresie strony Facebooka (PSID), co oznacza, że używamy imienia Facebooka, Twojego nazwiska na Facebooku, przesunięcia strefy czasowej do czasu środkowoeuropejskiego CET, np. CET – 5, ustawienie języka, takie jak en_us dla angielskiego w USA i Twoja płeć określona na Facebooku.

Inne strony również przetwarzają dane w imieniu HRA Pharma są zobowiązane do zachowania poufności:

Pomoc techniczna: Spectrm Publishing UG, Bredower Str. 31, 14612 Falkensee, Niemcy

Pomoc medyczna: Cambridge Regulatory Services Ltd, 2 Cabot House, Compass Point Business Park, St. Ives, Cambridgeshire, PE27 5JL, Wielka Brytania.

Wsparcie komercyjne: Dirt & Glory Media, 2 Hat & Mitre Court, Londyn, EC1M 4EF, Wielka Brytania

W dowolnym momencie, wysyłając wiadomość Stop, Twoje dane zostaną natychmiast usunięte.

Dane dotyczące skutków ubocznych są przechowywane zgodnie z przepisami farmaceutycznymi (w czasie sprzedaży produktu i po dziesięciu latach).

3. Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a. Zarządzanie i odpowiadanie na Twoje pytania
b. Zarządzanie otrzymanymi informacjami dotyczącymi negatywnych skutków lub roszczeń dotyczących jakości.
c. Zarządzanie i udostępnianie Witryny (zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie)
d. Dla naszych potrzeb handlowych, w szczególności analizy danych, ulepszania naszej strony internetowej, ulepszania naszych produktów i usług, identyfikowania trendów na stronie, dostosowywania strony internetowej do twoich upodobań oraz w celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych
e. Prowadzenie statystyk korzystania z Serwisu (zapoznaj się z naszą polityką plików cookies) w celu poprawy jakości serwisu.

4. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych jest ściśle ograniczony do upoważnionych osób w HRA Pharma. To osoby, dla których dostęp do takich danych jest niezbędny do wykonywania ich misji.

Oprócz wyżej wymienionych kategorii odbiorców, do Państwa Danych Osobowych może mieć dostęp firma LOOP, nasz dostawca rozwiązań informatycznych i firma hostingowa z siedzibą w Austrii w Europie.

HRA Pharma przekaże również Twoje Dane Osobowe odpowiednim władzom zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W każdym przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, aw szczególności zgodnie z RODO.

5. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które są przetwarzane w celu zarządzania i udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, są przechowywane przez rok.

Dane osobowe, które są przetwarzane w następstwie zdarzenia niepożądanego lub roszczenia jakościowego, są przechowywane przez dziesięć lat od wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ellaOne®.

Dane osobowe przetwarzane na nasze potrzeby handlowe są przechowywane przez rok.

6. Przelewy poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Poza Europejskim Obszarem Gospodarczym należy przetwarzać wyłącznie dane zagregowane lub zanonimizowane.

7. Bezpieczeństwo

HRA Pharma wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie ponoszonego ryzyka oraz ochrony Państwa Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji.

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z jednego z tych praw, wyślij wniosek w tej sprawie na adres dataprivacy@hra-pharma.com lub do Laboratoire HRA Pharma, inspektora ochrony danych, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Francja, podając swoje imię i nazwisko, wraz z kopią dowodu osobistego.

Jeśli masz nierozwiązane wątpliwości, masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub w kraju, w którym nastąpiło domniemane naruszenie.